Ministerstwo: w lipcu zatrzymamy wywóz leków

Olsztyn: rusza program wykrywania raka trzustki u diabetyków
22 czerwca 2015
Spotkanie z przedstawicielami NGO
25 czerwca 2015

Ministerstwo: w lipcu zatrzymamy wywóz leków

— Wysokość marży nie ma wpływu na wywóz leków; problem z ich dostępnością wynikał m.in. z braku mechanizmów kontroli państwowej nad wywozem leków, co mają zmienić wchodzące niebawem w życie przepisy – zapowiedział wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki.

-Podczas spotkania z dziennikarzami Radziewicz-Winnicki podkreślił, że w chwili pojawienia się problemów z dostępnością niektórych leków w aptekach resort zdrowia podjął szereg działań mających na celu ograniczenie tego zjawiska, m.in. zwiększono nadzór inspekcji farmaceutycznej oraz rozpoczęto współpracę z firmami farmaceutycznymi, które każdorazowo raportują wprowadzenie dużych ilości leków – pisze PAP.
Przyznał, że działania te okazały się niewystarczające, dlatego przygotowano nowelę Prawa farmaceutycznego, która wejdzie w życie 12 lipca. Ustawa wprowadza obowiązek zgłoszenia inspekcji farmaceutycznej zamiar wywozu leku za granicę. W przypadku zagrożenia brakiem dostępności produktu leczniczego Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie miał obowiązek zgłoszenia sprzeciwu w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o planowanym wywozie leku. Hurtownik mógłby dokonać wywozu tylko w przypadku braku sprzeciwu GIF.
Wywóz leków bez uprzedniego zgłoszenia albo wbrew sprzeciwowi inspekcji farmaceutycznej będzie karany. Kara będzie mogła wynosić do 5 proc. wartości rocznego obrotu netto danego hurtownika. Ustanowiono też mechanizm kontroli nad dostępnością leków – jeśli w 5 proc. aptek w danym województwie będzie brakować danego leku, wojewódzki inspektor farmaceutyczny będzie przekazywał tę informację głównemu inspektorowi, a ten ministrowi zdrowia, który umieści go na liście leków, które nie mogą podlegać wywozowi.

Źródło: BL, PAP, Menedżer Zdrowia 23.06.2015

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *