Jubileuszowe uroczystości w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków w Rypinie

Wywiad z posłanką Lidią Gądek, przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy
5 grudnia 2016
List otwarty środowisk pacjenckich i pracodawczych w sprawie propozycji zmian w ustawie – prawo farmaceutyczne
6 grudnia 2016

Jubileuszowe uroczystości w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków w Rypinie

Lokal na tę uroczystość miał wystrój w kolorze niebieskim, który jest symbolem Światowego Dnia Cukrzycy i wyrazem jedności z osobami chorymi na cukrzycę (wszystkie krzesła opasane były wstęgą koloru niebieskiego, lustra i okna podświetlane na niebiesko, na stołach motyw niebieski). Za stołami usiadło 90 uczestników, w tym 37 zaproszonych gości, wśród których obecni byli: Starosta Rypiński, Burmistrz Miasta Rypin z Przewodniczącym Rady Miasta, Kierownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wójtowie Gmin Rypin i Brzuze, Członek Zarządu Głównego PSD Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z Sekretarzem tego Zarządu, Prezes Zarządu Rejonowego PSD we Włocławku, Ordynator Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Rypinie z pielęgniarkami diabetologicznymi oraz delegacje Polskiego Związku Niewidomych, Klubu Seniorów ,,Srebrny Włos” i ,,Wrzosy”.

W programie uroczystości znalazło się m.in. wystąpienie okolicznościowe prezesa PSD w Rypinie, wręczenie odznaczeń, obiad, zabawa taneczna, tort, kolacja. Uroczystość zakończyła się o godzinie 22:30.

W swoim wystąpieniu prezes Stowarzyszenia podsumował 30 letnią działalność od 26 listopada 1986 roku do dnia uroczystości, wymieniając dotychczasowych prezesów. Przez pierwsze 3 lata do 1989 roku Stowarzyszenie rozkwitało w ilość członków, apogeum sięgało 242 osoby. Motywem wstępowania była przede wszystkim reglamentacja żywności w Polsce, z czym wiązał się dodatkowy przydział przetworów mięsnych dla diabetyków.

Jubileusz 30-lecia to także historia polskiej diabetologii, to czas przemian w leczeniu cukrzycy – od strzykawek z grubymi igłami do wstrzykiwaczy insulinowych. Dzięki penom pacjent zawsze i wszędzie może zabrać ze sobą zapas leku. Ponadto iniekcje igłą, którą ledwo widać, z jednej strony zminimalizowało ból i ograniczyła destrukcję tkanek, ale też pozwoliło pacjentom na oswojenie się z insuliną. Przemiany również nastąpiły we wprowadzeniu insulin analogowych, lepszych glukometrów i pomp insulinowych.

Historia polskiej diabetologii ma i ciemne strony, za które odpowiedzialni są decydenci władz centralnych. My chorzy cierpimy z powodu niedostępności nowoczesnych terapii w cukrzycy typu 2. Diabetolodzy i my diabetycy apelujemy o refundację nowoczesnych leków, które funkcjonują na rynku od 10 lat, a nie są refundowane w Polsce (lekarze selekcjonują pacjentów pod względem majątkowym – można leczyć niewielu, których na to stać).

Dorobek 30 – letniej działalności Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Rypinie skupiał się na organizowaniu i prowadzeniu edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę jak i społeczeństwa powiatu rypińskiego. Od 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia  corocznie, do chwili obecnej organizuje 10 – miesięczny cykl szkoleniowy (z przerwą letnią) pod nazwą ,,Szkoła Cukrzycy”. Aktualnie od września br. Trwa już siódma edycja tego projektu. Dzięki uprzejmości Wójta i Sekretarza Gminy Rypin edukacja i warsztaty cukrzycowe odbywają się w Sali Konferencyjnej Gminy Rypin, która przystosowana jest architektonicznie dla niepełnosprawnych. Udział w tych zajęciach znajduje odzwierciedlenie w lepszych wynikach badań i unikaniu ciężkich powikłań cukrzycowych.

Poza edukacją, drugim działaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie badań poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego przy organizacji imprez masowych, akcji prozdrowotnych w ogłaszanych przez Starostwo Powiatowe konkursach dot. ochrony i promocji zdrowia.

W mijającym Jubileuszu przeprowadzono siedem akcji dla społeczeństwa powiatu rypińskiego i jeden marsz nordic walking ,,O 10 tysięcy kroków dalej od cukrzycy”, w którym brało udział 205 uczestników, w tym 64 chorych na cukrzycę, a z badań przesiewowych skorzystało ponad 130 osób.

We wspomnianych siedmiu działaniach blisko 2400 osób skorzystało z ulotek i materiałów edukacyjnych dot. cukrzycy, z tej liczby przebadało się ok. 1400. Natomiast ponad 100 osób, które dotychczas nie miało zdiagnozowanej cukrzycy dowiedziało się po raz pierwszy, że mają już tę przypadłość, bądź są kandydatami na diabetyków.

Poza miejscową edukacją chorzy i niepełnosprawni w ilości 40 – 50 osób uczestniczą w corocznych Sympozjach Diabetologicznych w Toruniu. Wyjazdy te dofinansowywane są przez Zarząd Powiatu lub Burmistrza Miasta Rypin.

Kolejnym działaniem w mijającym Jubileuszu było integrowanie środowiska diabetyków i sympatyków poprzez imprezy kulturalne – bale i zabawy przy muzyce na żywo. Zapraszane są na nie osoby z Polskiego Związku Niewidomych i z Klubów Seniora ,,Srebrny Włos” i ,,Wrzosy” z Rypina, a także przedstawiciele władz powiatowych i miejskich. Organizowane są również uroczystości z okazji Świąt, Światowego Dnia Cukrzycy i okrągłych Jubileuszy Urodzin członków Stowarzyszenia.

Następnym działaniem integracyjnym to organizowanie wycieczek dofinansowywanych przez PFRON. Najciekawsze to po Kanale Elbląskim, do Fromborka, na Zamek Malborski, czy ,,Szlakiem Weneckim na Pałukach” w br.

W 2017 roku planowana jest dwudniowa wycieczka na Podlasie w rejon Puszczy Knyszyńskiej ,,Szlakiem Tatarskim”. Każda wycieczka to także aktywność fizyczna, nowe znajomości, integracja, bierze w nich udział po 50 osób.

Współpraca z władzami samorządowymi układa się pomyślnie. Jesteśmy jako organizacja pozarządowa zauważani z tytułu pracy, jaką wykonujemy na rzecz diabetyków i środowiska lokalnego. Przejawia się to w formie wsparcia finansowego, projektów – konkursów ogłaszanych przez Starostwo Powiatowe. Dzięki tej współpracy Stowarzyszenie staje się partnerem w kontaktach z władzami powiatowymi, miejskimi i gminnymi w rejonie. Poza tym prezes zapraszany jest na różne uroczystości organizowane przez Starostę lub Burmistrza Miasta Rypin.

Na zakończenie części oficjalnej wręczono:

  1. 4 złote odznaki ,,Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Medale 35 – lecia Polskiego Stowarzyszeni Diabetyków następującym osobom; Burmistrzowi Miasta Rypin – Pawłowi Grzybowskiemu, Wójtowi Gminy Rypin – Januszowi Tyburskiemu, Sekretarzowi Gminy Rypin – Janowi Kwiatkowskiemu, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej PSD w Rypinie – Halinie Liszewskiej. Srebrną odznakę otrzymała wiceprezes PSD w Rypinie Barbara Dąbrowska,
  2. Medale 35 – lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków wręczono 22 osobom,
  3. Dyplomy uznania za zasługi w rozwoju Stowarzyszenia otrzymało 14 osób.

Zaproszeni Goście kierowali liczne słowa podziękowania za bezinteresowne zaangażowanie i poświęcenie wkładane w rozwój Stowarzyszenia oraz krzewienie idei samopomocy w walce z chorobą cywilizacyjną jaką jest cukrzyca. Składali serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wieloletnią społeczną pracę oraz integrowanie środowiska diabetyków.

Prezes Zarządu
Ryszard Matuszak

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *