IMS Health o projekcie styczniowej listy refundacyjnej

Pomóż przygotować raport o retinopatii cukrzycowej! Wypełnij ankietę w ramach międzynarodowego badania DIABETIC RETHINOPATHY BAROMETER
16 grudnia 2014
Cukrzyca typu 2: dostęp do nowoczesnych terapii jest ograniczony
7 stycznia 2015

IMS Health o projekcie styczniowej listy refundacyjnej

Projekt listy refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. nie wprowadza istotnych zmian i utrzymuje status quo w zakresie dostępu do leczenia – ocenia IMS Health.

W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 89 produktów (wg kodów EAN). Dodane leki to substancje czynne obecne już na aptecznej liście refundacyjnej. Z kolei 29 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z wykazów. Na listach refundacyjnych znajdują się leki, które są odpowiednikami wszystkich usuniętych produktów.

W okresie od stycznia do sierpnia 2014 roku, NFZ wydał na refundację leków blisko 7,7 mln zł. Zmiany dopłaty pacjenta dotyczą w sumie 436 pozycji leków (wg kodów EAN) i są na tyle niewielkie, iż nie wpłyną w znaczący sposób na wydatki ponoszone przez chorych na zakup leków refundowanych.

Jeśli chodzi o programy lekowe, to od stycznia 2015 roku zmieni się liczba programów lekowych. Utworzono 3 nowe programy: – leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży; – leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+); – leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego.

Leki, które znalazły się w wyżej wymienionych programach były wcześniej dostępne w ramach innych programów (somatropina, dazatynib) lub były finansowane w trybie indywidualnych zgód w chemioterapii niestandardowej (beksaroten).

Refundacją w ramach katalogu chemioterapii zostanie objęty lek zawierający nelarbinę we wskazaniu ostra białaczka limfoblastyczna T komórkowa lub chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy w leczeniu pacjentów, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii, kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.

W wyniku pozostałych zmian wprowadzonych do projektu obwieszczenia (dodanie nowych wskazań refundacyjnych, rozszerzenie linii leczenia, zmiana w kryteriach włączenia do leczenia) zwiększy się dostępność terapii, głównie w chorobach onkologicznych, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii – oceniają eksperci IMS Health.

Podkreślają, że zmiany te wydają się być odpowiedzią na potrzeby wynikające z planowanego wprowadzenia od stycznia przyszłego roku pakietu onkologicznego.

Źródło: IMS Health/Rynek Zdrowia  18 grudnia 2014

« Strona główna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *